Târşolţ

Comuna Târşolţ este străbătută de valea Râului Lechincioara, ea face parte din categoria aşezărilor rurale ce mărginesc spre nord ca un brâu Ţara Oaşului. Satul Tîrşolţ, reşedinţă de comună a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1482 sub denumirea de "Terrasallutius" denumire ce provine din limba latina ceea ce defapt înseamna "pământ liber", de aici cu timpul îi vine denumirea Târşolţ. Satul Aliceni, cel de-al doilea şi ultimul al comunei Târşolţ, poartă numele unei mari familii care a locuit în acest sat, unde locuiesc si urmaşii acestora tot sub aceea denumire de "Alec".


Se margineste la nord cu ramura nordica a Muntilor Oas si la Vest cu dealurile Palna si Goronis. Intre aceste doua dealuri zona premontana a Muntilor Oas formeaza un tip specific de relief, de tip bazinet in lungul caii Lechincioarei. In zona sau adancit o serie de afluenti ai Raului Tur (Frasinul, Tirsortul, Lechincioara).


In zonele depresionare sunt frecventa solurile gleice cu aport freatic si cu acces permanent de umiditate, motiv pentru care sunt folosite ca fanete naturale in exclusivitate, potentialul de productie fiind scazut. Terenurile in panta sunt supuse unui proces de degradare prin eroziune, fiind necesar amenajari antierozionale.

Principalii afluenti ai lechincioarei de pe teritoriul comunei Tirsolt sunt:Valea Secatura, Parau Aliceni, Parau Dulea Ponor, Parau Ursoi pe dreapta si Parau Sipot pe stanga, Parau Matiasa, Parau Cioara. De asemenea se pot distinge numeroase ploi temporare cu caracter torential care sectioneaza. Interfluviile plate ocupa suprafete mai restranse. In partea vestica se intalnesc interfluvii plate prelungi, aspect ce se reflecta in toponimia locala.

Interfluvii rotunjite-sunt generate de scurgerile de adezivi si de numeroase vai ce s-au adancit in aceste depozite. In Dealul Magura, Dealul Secatura se intalnesc interfluvii rotunjite cu aspect sinuos. Comuna Tirsolt are o suprafata de 3532 ha.

 

Prima atestare documentară datează din secolul al XV-lea, comuna Târşolţ fiind, în acea perioadă, parte integrantă a domeniului aflat sub tutela lui Moric. Etimologia cuvântului Târşolţ are foarte multe explicaţii, însă cea mai pertinentă vorbeşte de tărâmul liber al dacilor din această zonă, terrasaltius. Uitându-ne puţin pe harta geografică, înţelegem de ce erau aceşti locuitori neîngrădiţi de asupritori, depresiunea şi împădurirea zonei făcând imposibilă cucerirea acestora. Primii locuitori atestaţi documentar sunt romanii şi rutenii, mai apoi venind şi importante familii nobiliare, printre care trebuie să-i precizăm şi pe nobilii armaliști. Nobilii vor controla această zonă pentru o lungă perioadă de timp, având chiar şi însemnate areale împădurite. Documentele istorice atestă că în anul 1719, în această zonă, trăiau 20 de iobagi şi 3 lejeri. În anii '70, au ieşit la iveală, în Pădurea Fodoreniului, peste 100 de monede de argint, 2 brăţări de bronz şi două topoare din piatră, descoperiri care atestă că această comună este locuită încă din epoca bronzului. În urma recensământului din 1809, se atestă existenţa a 23 de nobili la Târşolţ, unul ditre aceştia, Mihai Pop, fiind nobil armalist.


În 1832, apare sigiliul sătesc de Târşolţ. O personalitate a acestor timpuri este maiorul Pop Andrei, medic militar care se face remarcat pe câmpurile de bătălie pentru războiul de independenţă din 1877. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, se formează şi o comunitate evreiască. În urma Holocaustului, aceasta este în întregime dispersată, recensamatul din 2002 arătând o populaţie exclusiv autohtonă, toţi locuitorii comunei Târşolţ declarând că sunt de etnie română.
Din punct de vedere cultural, comuna Târşolţ ne-a oferit un pictor de geniu, Ion Sașu fiind născut aici, în 23 August 1939. Cea mai marcantă personalitate a acestei aşezări a urmat studiile Facultăţii de Arte Plastice din Cluj, absolvind-o în anul 1964. Din 1967, începe să-şi expună lucrările, stilul său luminos, celest şi abundent în cromaticp aducându-i numeroase premii, atât în ţară, cât şi în străinătate. Totodată, pictorul Sașu a fost şi un profesor de arte plastice desăvârşit, fire calmă şi blajină, fiind o sursă de inspiraţie pentru tinerii artişti. Din păcate, comuna Târşolţ s-a despărţit de această personalitate artistică genială, pictorul Ion Sașu trecând în neființă în data de 20 octombrie anul acesta.


Din punct de vedere turistic, comuna Târşolţ se încadrează în specificul Ţării Oașului, dansul şi obiceiurile de nuntă, fiind caracteristice acestei zone etnografice, atrag pe timpul veri foarte mulţi turişti. Trebuie să ştiţi că în această zonă nu există nicio pensiune, cea mai apropiată fiind în oraşul Negreşti Oaș. Dată fiind apropierea comunei de acest oraş, vizitarea acesteia este facilă. Fiind o zonă depresionară, peisajul este uimitor, piscurile dealurilor dovedindu-se însă destul de greu de accesat. Partea de est oferă câteva trasee facile şi scurte ce conferă o imagine de ansamblu a întregii depresiuni a Ţării Oașului. O altă caracteristică deosebită a acestei zone, pe lângă port şi obiceiurile de nuntă, este accentul şi multele regionalisme actuale. Dacă vizitaţi Țara Oașului, nu trebuie să rataţi şi această zonă şi, neapărat, să aveţi un aparat foto, frumuseţile zonei trebuie să fie imortalizate.


Bierici


•Biserica ortodoxă Aliceni Construită în 1976, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.
•Biserica ortodoxă Târşolţ Datează din 1904 şi este închinată Sfântului Dumitru.
•Biserica greco catolică Tîrşolţ În 1998 au ridicat şi greco-catolicii o biserică, închinată Sfântului Dumitru.


Evenimente locale


•Ziua comunei - în septembrie
•Hramul bisericilor - 26 octombrie
•Târg săptămânal, a doua sâmbătă din fiecare lună


Cazări în apropiere se pot găsi pe paginile web www.plecat.ro sau www.lapensiuni.ro .

 

Înapoi